Make your own free website on Tripod.com

DAVID'S HJEMMESIDE

USA
Home
Nyheter
USA
Om meg
Kontakt meg
Gjestebok
Bilder
Michael Jackson
Venner
Linker
Downloads

For dere som er interessert i USA! Her kan du finne nyttig info om USA, skal flytte dit om ikke så lenge så da tenkte jeg at USA skulle få en egen side!=)

USA er en stor stat som ligger i Nord-Amerika. USA har 48 stater som henger sammen og 2 stater utenfor (Alaska og Hawaii) så det er 50 stater. Hvis du ser på det amerikanske flagget så finner du 50 stjerner der, en for hver stat, og 13 striper for de 13 første koloniene. Rett nedenfor her finner du litt generelle fakta om USA!
 

Statsskikk: republikk
Område: 9 372 164 km2
Hovedstad: Washington D C (572 000 inv. 2000)
Høyeste fjell: Mount McKinley i Alaska (6 198 m ö h)
Lengste elv: Missouri-Mississippi
Største sjø: Lake Michigan
Innbyggertall: 281 millioner (2000)
Innbygger/km2: 29
Naturlig befolkningsøking: 0,66 %
Lese- og skrivekunnskaper: 98 % (men en tiendedel av de voksne har store lese- og skrivevansker)
Folkegrupper: vite 75 %, svarte 12 %, spansktalende/hispanics 13 %, asiater 3,6%, indianer, Alaskas innfødte 0,9%, Innfødte på Hawaii og fra andre sydhavsøyer 0,1 %
Språk: engelsk
Religion: protestanter 32 %, katolikker 23 %, jøder 2,3 %, grekisk-ortodoxe 1,5 %, muslimer 1,5 %
BNP/inntekt: 36 000 US dollar  
Ulike nerings-greners andel av BNP: jordbruk 2 %, industri 23 %, tjenester 63 %, offentlige sektor 12 % (1993)
Naturkjemikalier: olje, naturgass, kull, mineraler, skog
Viktigste eksportvarer: maskiner og transportutrustning (fly, datamaskiner), kjemiprodukter, livsmiddel, spannmål
Valuta: 1 dollar = 100 cent = 8,22 NOK  
Medlemskap i internasjonale organisasjoner: FN, APEC, IMF, NATO, NAFTA, OAS, OECD, OSSE, WTO, Verdensbanken mfl

nation.gif
Klikk på bildet for å forstørre

Kart over USA
Her er det et kart over USA her finner du alle statene!
 
Klikk på bildet for og få det større og tydeligere.
 
Se om du finner alle de 50 statene
 
Husk å si fra hvis noe kan gjøres bedre!

new_york_4.jpg
New York

 
 
New York (The Big Apple)
New York er en av verdens største byer som ligger rett ved siden av Washington D.C. New York blir kalt The Big Apple fordi der sammles folk fra hele verden og pluss at det er et ganske stort innbyggertall der! Også er det en stor del internasjonale skoler der! Skal skrive litt mer info om storbyene også!

USA, United States of America
Styreform: Føderasjon
Flateinnhold: 9 629 091 km
2

Hovedstad: Washington DC
Folketall: ca. 293,5 mill. innb. (2004)
Folketetthet: 30,5 pr. km
2

Middellevealder: 77,1 år
Spedbarnsdødelighet: 6,8 pr. 1000
Religion: Kristendom (protestantisk 56%, romersk-katolsk 28%, jødedom 2%
Språk: Engelsk (off.), spansk
Mynt: Amerikansk dollar
BNP pr. innb.: $ 36 300 (2002)
Eksportartikler: Maskiner, biler, kjem. produkter, forbruksvarer, landbruksvarer, IT, tjenester
Bilkjennetegn: USA
Nasjonaldag: 4. juli
USA er en forbundsstat som består av 50 selvstyrende delstater og et føderalt styrt distrikt, District of Columbia. (Se også artikler om de enkelte stater.) Landet omfatter fire geografiske hovedregioner: De vestlige fjellkjedene, Mississippi-bekkenet med prærien, fjellkjeden Appalachene og Den atlantiske kystsletten. Det meste av USA har kontinentalt klima med varme somrer og kalde vintrer, mens det i S og SØ er subtropisk klima. Mest nedbør på V-kysten, i Ø og SØ, mens det i innlandet er vidstrakte tørre områder. Befolkningstyngdepunktene ligger i NØ, ved Mexicogolfen og i California. Jordbruket sysselsetter bare 3 % av befolkningen, men gir høy avkastning og er viktig som overskuddsområde for mat i verden. Maisbeltet i det indre er verdens rikeste jordbruksdistrikt med storfe- og svineavl, dyrking av soyabønner. I N ligger meieribeltet, i S bomullsbeltet, i V hvetebeltet og i de tørre områdene er det ekstensiv fedrift. Sitrusfrukt m.m. i California og Florida. Betydelig fiske og skogbruk. USA har verdens høyeste forbruk av energi. Oljereservene er små, og nær halvparten av oljebehovet dekkes ved import. Stor steinkull- og naturgassproduksjon dekker det innenlandske forbruk, noe kull eksporteres. Utbyggingen av kjernekraftverk har stagnert, og vannkraftressursene er ferdig utbygd. Det utvinnes jernmalm, kobber, molybden, bauxitt, bly og sink, men krom, nikkel, mangan, platina m.m. må importeres (det gjelder også størstedelen av jernmalmen og bauxitten). Det viktigste industriområdet ligger i NØ ("manufacturing belt"), men det har skjedd en klar forskyvning mot California og S- og Sørkysten. USA er en av verdens største stålprodusenter, har en betydelig verksted- og maskinindustri (bl.a. biler og fly) og en ledende elektrisk og elektronisk industri. Stor kjem.-, skog- og næringsmiddelindustri. Eksporten består i første rekke av ferdigvarer, importen mest av råvarer. Landet har et problematisk handelsunderskudd overfor Japan og Tyskland. De tjenesteytende næringer sysselsetter over 60 % av yrkesbefolkningen og viser det mangfold som oppstår når et industriland går over i et postindustrielt samfunn.


Historie. Indianerstammer har befolket området i over 30 000 år. Spanierne koloniserte Florida fra 1565, engelskmenn slo seg ned i Virginia i 1607, slaver ble innført fra 1619. Kolonikrigen mellom Storbritannia og Frankrike endte med fr. nederlag i 1763. 13 britiske kolonier utferdiget en uavhengighetserklæring 4. juli 1776. George Washington ble USAs første president. Louisiana ble kjøpt av Frankrike i 1803, Florida av Spania i 1819. Krig med Mexico 1845—48, USA erobret alt land fram til Stillehavet. Innvandrerne strømmet inn, samtidig som det stadig var konflikter med indianerne. Spenningen mellom Sørstatene og Nordstatene førte til borgerkrig 1861—65. Slaveriet ble av nordstatsregjeringen erklært opphevet i 1863, Nordstatene seiret i 1865. Alaska ble kjøpt av Russland i 1867. Krig med Spania i 1898 gav USA Puerto Rico, Filippinene og Guam. Hawaii ble annektert samme år. USA gikk med i 1. verdenskrig på ententens side 1917. Økon. depresjon satte inn i 1929, reformprogram lansert av president Roosevelt i 1930-årene. Japans angrep på flåtebasen Pearl Harbor brakte USA inn i 2. verdenskrig i desember 1941. Atombomber fikk Japan til å kapitulere i aug. 1945. USA var nå den klart ledende verdensmakt, med en dominerende økon. posisjon. "Kald krig" mot Sovjetunionen fra 1947, Marshall-hjelp for gjenoppbyggingen av V-Europa 1948. Atlanterhavspakten (NATO) ble inngått 1949. Krig i Korea 1950—53, økon. oppsving. John F. Kennedy ble president 1960, Cubakrisen løst 1962. I 1963 ble Kennedy myrdet. Lov mot rasediskriminering 1964. Vietnamkrigen 1965—73, 1974 gikk president Nixon av pga. Watergateskandalen. Jimmy Carter ble president i 1976, huskes bl.a. for sin innsats for fredsavtalen mellom Israel og Egypt 1979. Ronald Reagan ble president 1980, gjenvalgt 1984. Mest kjent for sin konservative økon. politikk og harde utenrikspolitiske retorikk, samtidig som Gorbatsjovs politikk skapte grunnlag for nye nedrustningsforhandlinger mellom USA (NATO) og Sovjetunionen. George Bush valgt 1988. Han førte videre Reagans utenrikspolitikk og la stor vekt på å oppnå avspenning i forhold til Sovjetunionen/Russland. Gjennombrudd med nedrustningsavtaler i 1990 og 1991. USA ledet en allianse av stater i krigen mot Irak (Golfkrigen) 1991. Samtidig fortsatte USA å tape markedsandeler til Japan, og innenriksøkonomien var preget av høy arbeidsløshet og voksende budsjettunderskudd. I des. 1992 ble am. tropper satt inn i Somalia på oppdrag av FN. Demokraten Bill Clinton ble president i 1993. Innenrikspolitisk gikk han inn for reformer i det offentlige helse- og sosialvesen. Han ble gjenvalgt i 1996. I løpet av 90-tallet ble økonomien igjen preget av sterk vekst, som imidlertid ble dempet i 2000. Konflikten med Irak brakte USA på randen av en ny krig i Midtøsten i 1998, men irakiske innrømmelser førte i siste øyeblikk til at krigen ble avverget. Clintons troverdighet ble svekket etter at han ble stilt for riksrett i 1998, tiltalt for mened og forsøk på å hindre etterforskning etter et privat sidesprang. Frikjent i 1999. NATOs bombekampanje mot Jugoslavia i 1999, som am. styrker ledet, ble møtt med kritikk men ble også støttet, særlig i Vest-Europa. Forholdet til Russland ble derimot mer anstrengt. I 2000 ble visepresident Al Gore og guvernør George W. Bush valgt som kandidater for hhv. demokratene og republikanerne til presidentvalget. Valgresultatet ble meget jevnt. Valgkaos i delstaten Florida førte til et langtrukkent oppgjør i domstolene, og fem uker etter valget ble Bush utropt som vinner av presidentvalget etter at Gore trakk seg da han ikke fikk høyesteretts medhold i kravet om videre fintelling av delstatens stemmer. Et bredt anlagt terrorangrep mot ulike mål i USA 11/9 2001 rystet verden. To kaprede fly krasjet i World Trade Center i New York. Deler av kompleksets to tårn ble knust, og etter en serie eksplosjonsartede branner raste de sammen. Et tredje fly krasjlandet ved Pentagon i Washington, og deler av anlegget ble satt i brann. Sør for Pittsburgh i Pennsylvania styrtet et fjerde fly. Antallet omkomne er estimert til over 3 000. NATO-rådet kunngjorde at angrepet var å regne som et angrep på alle alliansens medlemmer iht. Atlanterhavspaktens artikkel 5. Utenriksminister Collin Powell bekreftet 2 døgn etter angrepet at man mistenkte et int. terroristnettverk med tilknytning til den islamske aktivisten Osama bin Laden, som skulle oppholde seg i Afghanistan. Afghanistans talibanstyre nektet imidlertid å utlevere bin Laden. Det første av flere angrep mot utvalgte mål i Afghanistan ble gjennomført av am. og brit. styrker okt. 2001. Talibanstyret ble avsatt. I tiden som fulgte ble am. utenrikspol. innrettet med "krig mot terror" som fremste målsetting. Et USA-ledet angrep mot Irak ble iverksatt våren 2003 pga. Iraks påståtte besittelse av masseødeleggelsesvåpen — en påstand som ble tilbakevist av am. etterretning høsten 2004. President George W. Bush ble gjenvalgt som president høsten 2004 etter et svært jevnt valg mot demokratenes kandidat, senator John Kerry.

los_angeles_skyline1.jpg
Los Angeles

LOS ANGELES
 
Her er et bilde av Storbyen Los Angeles som ligger på vestkysten av USA! En ganske stor del av USA's befolkning bor der , så er det også en av USA's mest trafikkerte byer! Så ligger det ikke så lang unna filmbyen Hollywood... Så bor det ganske mange kjendiser der!

Klikk på bildet for å forstørre!

Rett nedenfor her finner du litt linker til forskjellig som har med USA og gjøre!

Reisetips og reiser til USA

Her kan du lese USA's egen avis!(USA today)

  

Copyright© David Bakken E-mail: David_usa16@hotmail.com